Preventivní prohlídky

Právní úprava pracovně lékařské péče - pro zaměstnavatele

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevence úrazů, vyplývá z ustanovení § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění.

Každý zaměstnavatel který zaměstnává zaměstnance, bez ohledu na jejich počet a bez ohledu na míru výskytu rizikových faktorů, je povinen pro zaměstnance pracovně lékařskou péči zajistit.

S účinností od 1.ledna 2001 vstoupila v platnost novela zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen "zákoník práce"), provedená zákonem č.155/2000 Sb., a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, na základě kterých se úloha zařízení poskytující zaměstnavateli pracovně lékařskou péči ještě více zdůraznila, nejen s ohledem na školení vybraných zaměstnanců a preventivní lékařské prohlídky, ale i v rámci plnění úkolů zaměstnavatele v oblasti prevence rizik (§132a zákoníku práce), kdy bude tato osoba při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, hodnocení a při přijímání opatření k jejich odstranění musí spolupracovat se zařízením, které jí poskytuje pracovně lékařskou péči.

Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je řešena tzv. kategorizace prací, na základě které musí zaměstnavatel ve stanoveném časovém intervalu provést rozdělení prací do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.432/2003 Sb.).

Ustanovení §§ 92 a 93 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, upravují výši pokuty v případě nesplnění nebo porušení povinností zaměstnavatele stanovených zvláštními právními předpisy, k ochraně zdraví při práci a k zajištění a výkonu pracovně lékařské péče. Tuto pokutu ukládá orgán veřejného zdraví, kterým je například krajský nebo okresní hygienik, a to až do výše 2 000 000 Kč.

Jestliže došlo kvůli tomuto porušení ze strany zaměstnavatele k poškození zdraví zaměstnanců, může být pokuta uložena až do výše 3 000 000 Kč.

Pracovně lékařská péče ve vztahu k zákoníku práce:


Ordinační doba

PO: 07:00-12:00
ÚT: 07:00-12:00
ST: 12:00-18:00
ČT: 07:00-12:00
PÁ: 07:00-12:00

Aktuality

změna provozu

 Do odvolání bereme jen objednané pacienty. ( telefonicky nebo mailem)

Děkuji za pochopení.

více informací »

Archív aktualit »


Kontakty

Mastného 5
710 00  Ostrava

tel.: +420 702 010 901
e-mail: info@mudrsugarkova.cz