Preventivní prohlídky: Pro zaměstnance

Pracovně lékařská péče ve vztahu k zákoníku práce

Zaměstnanci jsou povinni podle § 135 odst. 4 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, podrobit se lékařským prohlídkám, očkování, vyšetření a diagnostickým zkouškám stanoveným zvláštními právními předpisy.

Neztrácejí tím však právo svobodné volby lékaře při zdravotních obtížích, avšak podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, možnost volby se netýká ZPP.

Zaměstnanci se musí podrobit prohlídce v plném stanoveném rozsahu a ve stanovené lhůtě.

Nejvíce se ptáte na:

Co je smyslem preventivních prohlídek?

Provádění preventivních prohlídek může vést k včasnému odhalení rizika vzniku onemocnění a nebo včasné diagnostice onemocnění již vzniklých. Tak lze velmi účinně předcházet rozvoji závažných chorob a zdraví zaměstnance dlouhodobě udržet. Úkolem pracovně lékařských prohlídek není nahradit péči Vašeho registrujícího lékaře, ale naplnění zákonné povinnosti, vyhotovení protokolu o práceschopnosti a zjištění rizikových faktorů ve Vaší náplni práce.

Jak často budu zván na periodické prohlídky?

Povinnost absolvování prohlídek je dána věkem a náročností profese konkrétního zaměstnance. Je stanovena lhůta jedenkrát za dva roky; pro zaměstnance nad 50let věku a ostatní specifické skupiny zaměstnanců (např. řidiči z povolání… ), je povinná účast na periodické prohlídce jedenkrát ročně.

Jak se dozvím výsledek prohlídky?

Pro zaměstnavatele lékař potvrzuje formulář o zdravotní způsobilosti k práci s výstupem = schopen (případně schopen s omezením). Dále lékař sděluje klientovi přímo výsledek vyšetření po vyhodnocení. Klient sdělí lékaři komunikační cestu, jakým způsobem si přeje být o výsledku informován - tj. osobní e-mail, telefon, či formou osobní návštěvy apod.

Mohu odmítnou periodickou prohlídku?

Nikoliv, ta je z hlediska pracovně lékařské péče povinnou součástí pracovního poměru. Dle zákona nesmí zaměstnanec bez platné preventivní prohlídky vykonávat svěřenou práci, a proto je třeba maximálně respektovat termíny navržených prohlídek. Zaměstnanec je povinen absolvovat prohlídky, které jsou pro něj podle právních předpisů povinné (vstupní, periodické či řadové a případné mimořádné), a v jejich rámci se podrobit i potřebným odborným vyšetřením.


Ordinační doba

PO: 07:00-12:00
ÚT: 07:00-12:00
ST: 12:00-18:00
ČT: 07:00-12:00
PÁ: 07:00-12:00

Aktuality

změna provozu

 Do odvolání bereme jen objednané pacienty. ( telefonicky nebo mailem)

Děkuji za pochopení.

více informací »

Archív aktualit »


Kontakty

Mastného 5
710 00  Ostrava

tel.: +420 702 010 901
e-mail: info@mudrsugarkova.cz