Preventivní prohlídky: Pro zaměstnavatele

Pracovně lékařská péče ve vztahu k zákoníku práce

Na základě novely zákoníku práce provedené zákonem č.155/2000 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1.ledna 2001, je zaměstnavatel podle

ustanovení § 133 odst. 1 písm. a) zákoníku práce povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

a podle ustanovení § 133 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení mu poskytuje pracovně lékařskou péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit.

O výběru a zajišťování pracovně lékařské péče je zaměstnavatel podle § 136a odst. 2 zákoníku práce povinen informovat příslušný odborový orgán, respektive zástupce pro oblast BOZP.

K pracovně lékařské péči jsou také vázány některé důležité povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP.

Jde zejména o:

Úhrada pracovně lékařské péče

Náklady spojené s oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejím zajišťováním hradí zaměstnavatel ve smyslu § 132 odst. 5 zákoníku práce a § 42 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

Tyto náklady jsou výdajem zaměstnavatele na udržení a dosažení příjmu v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.


Ordinační doba

PO: 07:00-12:00
ÚT: 07:00-12:00
ST: 12:00-18:00
ČT: 07:00-12:00
PÁ: 07:00-12:00

Aktuality

změna provozu

 Do odvolání bereme jen objednané pacienty. ( telefonicky nebo mailem)

Děkuji za pochopení.

více informací »

Archív aktualit »


Kontakty

Mastného 5
710 00  Ostrava

tel.: +420 702 010 901
e-mail: info@mudrsugarkova.cz